EMILIA CIEŚLA | Architekt wnętrz.


Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa pracuje, jako niezależny projektant. Zajmuje się projektowaniem wnętrz mieszkalnych oraz małej architektury, specjalizuje się w projektowaniu mebli i identyfikacji wizualnej. W projektach stara się poszukiwać wspólnego dialogu między odbiorcą, a przestrzenią, stawia na indywidualność form, funkcjonalność i klarowność rozwiązań z odniesieniem do kontekstu. Od 2010 roku pełni funkcję asystenta w Pracowni Kształtowania Wnętrz Wystawienniczych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii.
Współpracuje z polskimi i zagranicznymi firmami, współtworzy wizerunek polskiej marki Sounddeco, zaprojektowała formę i detal zestawów Alpha.EMILIA CIEŚLA | Interior designer.


Graduate of Academy of Fine Arts in Poznań – Department of Interior Design and Pattern-Designing, works as independent designer. She designs apartment interiors and small architecture, she specializes in designing furniture and visual identification. In her projects, she tries to find common ground between receiver and space, she focuses on individuality of forms, functionality, clarity of results according to the context. Since 2010 she has been the assistant in Showcase Interiors Creation Workshop at the University of Arts in Poznań – Department of Interior Design and Stage Design.
She cooperates with Polish and foreign companies, contributes to the image of Polish brand Sounddeco. She designed form and detail of Alpha sets.